Antabus® er en dansk opfindelse. Det anvendes i en langt større målstok i Danmark end i noget andet land i verden. I Danmark er Antabus og behandling af alkoholproblemer næsten synonyme. Antabus virker på den måde, at det hæmmer den videre nedbrydning af et af alkohols nedbrydningsprodukter. Dette stof (acetaldehyd) ophobes så i organismen og giver anledning til alkohol-Antabus reaktionen.

Denne består af hovedpine, hjertebanken, kvalme, opkastninger, røde pletter og varmefornemmelse i huden. I det hele taget føler man sig dårligt tilpas. I sjældne tilfælde kan der komme blodtryksfald, og personen kan besvime. I meget sjældne tilfælde kan kredsløbet svigte, således at personen dør.

Hvad er antabus?

Antabus er et lægemiddel mod alkoholmisbrug (Ordet Antabus er dannet af de latinske ord anti (mod) og abusus (misbrug)). Antabus indeholder disulfiram, et stof der forhindrer nedbrydningen af alkohol i leveren. Når man indtager stoffet får man, hvis man samtidig indtager alkohol, en forøget koncentration af acetaldehyd i blodet. Acetaldehyd er en af de største årsager til “tømmermænd”, så når koncentrationen forøges sker der en negativ reaktion i kroppen, som medfører hovedpine, ansigtsrødme, angstreaktioner, svimmelhed, øget blodtryk, hurtig puls, kvalme, opkastning og opkastningsfornemmelser. I svære tilfælde kan det også give kollaps.

 Antabus interagerer aktivt med mange andre medikamenter, og man bør derfor altid oplyse til sin læge, hvis man tager antabus. Overdosering af antabus kan fremkalde psykose, med hallucinationer og angstanfald.

Hvordan virker antabus?

Alkoholikere på antabus tager typisk en pille 1 til 2 gange om ugen. Så længe alkoholikeren ikke drikker, skulle der ikke være bivirkninger ved stoffet. Men blot få minutter efter at have indtaget selv en ganske lille mængde alkohol, oplever alkoholikeren en voldsom reaktion, der kan være:

Kraftig ansigtsrødmen, dunken i hoved og hals, dunkende hovedpine, åndedrætsbesvær, kvalme, gentagende opkastninger, sved, tørst, brystsmerter, hjertebanken, hyperventilation, lavt blodtryk, pludselige svaghedsanfald, uro, svimmelhed, synsforstyrrelser og forvirring. I svære tilfælde åndedrætskollaps, hjertekarkollaps, uregelmæssig hjerterytme, hjerteinfarkt, hjertestop, bevidstløshed, krampe og død.
Reaktionen varierer i intensitet fra person til person – også afhængigt af mængden af antabus i kroppen og den indtagne mængde alkohol.

Antabus skal ALTID ordineres af læge og må aldrig benyttes uden samtidig samtale og hyppig kontrol.

Artiklen er skrevet af