Business Coaching er et relativt nyere begreb, der egentlig dækker over det samme som mentoring – i store træk. Busines Coaching handler om at coache virksomheder uanset størrelse til at opnå både kortsigtede og langsigtede mål.

Business Coaching udføres af en business coach, som er en coach med særlig erfaring (og uddannelse forhåbentlig) til at rådgive og vejlede virksomheder. Egentlig er det forkert at tale om business coaching til virksomheder, for det er naturligvis coaching af ledelsen, der er tale om. Altså er det mere korrekt at definere:

  • Business Coaching er coaching af mennesker i forhold til deres roller som ledere i en virksomhed

Ofte spiller business coaching ind over det felt, der relaterer til mere konventionel og personlig coaching, da der ofte er problemstillinger og forhold, hvor privatliv og erhvervsliv hænger sammen.

Hvorfor vælge Business Coaching?

En leders rolle er at lede, og det kræver ganske meget af lederen. Jo større klarhed der er over mål og midler i en ledelsesproces, jo bedre bliver ledelsen. Og det er et af flere punkter, hvor decideret Business Coaching hjælper. Coaching tager ikke udgangspunkt i hverken psykoanalyse eller terapi men derimod i en anerkendende og udviklende tilgang med et klart fremadrettet perspektiv. Grundlæggende bygger Business Coaching på samme principper som Life Coaching – men blot med erhverv som supplerende fundament så at sige.

Hvad går Business Coaching ud på?

Businesscoaching har som mål at skabe erkendelse af ressourcer, såvel personlige som i hele organisationer.

Det handler om at skabe nye handlingsmønstre og tankesæt, der er formålstjenlige for både den virksomhedsmæssige og den personlige udvikling af ledelse og medarbejdere.

Det kan for eksempel handle om coaching inden for områder som:

  • Stress
  • Kommunikation
  • Virksomhedskulturen generelt
  • Mål og midler i virksomheden

Ofte er en business coach involveret i karriereudvikling og i de situationer, hvor afskedigelser er nødvendige. Her skifter coachingen til den afskedigede ofte lidt karakter og tenderer Life Coaching.

Udbytte af Business Coaching

Det er klart, at udbyttet af coachingen afhænger af både de involverede modtagere af coaching og – ikke mindst – af den business coach, der udfører opgaven. Her er det vigtigt som køber af coachingen at sikre, at der er en god kemi mellem dig og din business coach fra starten.

Skal du finde en business coach, kan du med fordel kigge på den gratis oversigt: Coaches i Danmark